Třída „BERUŠKY“ je určena zpravidla pro děti  3 – 4 leté.

Školní rok 2023/2024:
učitelka: Lic. Andrea Mimra Baránková
učitelka: Gabriela Hrušťáková

BERUŠKY – tato třída i její šatna se nachází v nové přístavbě naší mateřské školy. Otevřena byla ve školním roce 2022/2023 je přizpůsobena našim nejmenším dětem. Stejně tak i veškerý nábytek a vybavení třídy odpovídá uvedené věkové skupině. K dispozici mají děti různé didaktické pomůcky, stavebnice, hračky, knížky. Ve třídě se nachází interaktivní tabule. Na nástěnkách v šatně třídy jsou k dispozici informace o tom, s čím se děti v mateřské škole seznamují a jak pracují. Práce dětí jsou vystavovány a průběžně obměňovány.