• ŠKOLKA SPOLUPRACUJÍCÍ S MENSOU ČR
 • MAXÍK – Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou – akreditováno MŠMT ČR
 • CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM
 • LOGOPEDICKÁ PREVENCE
 • EVVO – EKOLOGICKÝ PROGRAM 
 • ZDRAVÉ OČI
 • ZDRAVÝ ÚSMĚV  
 • SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKO – PSYCHOLOGICKOU PORADNOU
 • SPOLUPRÁCE S SPC
 • SPOLUPRÁCE S KLINICKÝM PSYCHOLOGEM
 • SPOLUPRÁCE SE ZŠ LÍBEZNICE
 • SPOLUPRÁCE SE ZŠ A MŠ HOVORČOVICE
 • SPOLUPRÁCE SE ZŠ A MŠ KOJETICE