• ŠKOLKA SPOLUPRACUJÍCÍ S MENSOU ČR
  • MAXÍK – Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou – akreditováno MŠMT ČR
  • CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM
  • LOGOPEDICKÁ PREVENCE
  • EVVO – EKOLOGICKÝ PROGRAM 
  • ZDRAVÉ OČI
  • ZDRAVÝ ÚSMĚV  
  • SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKO – PSYCHOLOGICKOU PORADNOU
  • SPOLUPRÁCE S SPC
  • SPOLUPRÁCE SE ZŠ LÍBEZNICE
  • SPOLUPRÁCE SE ZŠ A MŠ HOVORČOVICE