Cíle MŠ

Mateřská škola respektuje všechny cíle předškolního vzdělávání, které vychází z RVP PV. Didaktický styl vzdělávání dětí v mateřské škole je uplatňován dle zásady, že pedagog má být průvodcem dítěte na jeho cestě za poznáním, probouzet v něm aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat, nikoli tím, kdo dítě „úkoluje“ a plnění těchto úkolů kontroluje.

Pedagog umožňuje rozvoj a vzdělávání každého jednotlivého dítěte v rozsahu jeho individuálních možností a potřeb a zaměřuje se na vytváření základů klíčových kompetencí dosažitelných v etapě předškolního vzdělávání.