Denní režim mateřské školy Předboj:

 

07.00 – 08.30 Příchod do mateřské školy, volné hry, individuální práce s učitelkou
08.30 – 09.30 Komunikativní kruh, ranní cvičení
09.30 – 10.00 Osobní hygiena, svačina
10.00 – 11.00 Řízené činnosti zaměřené na jednotlivé oblasti vzdělávání
11.00 – 12.30 Pobyt venku, volné hry, řízené činnosti, tematické vycházky
12.30 – 13.00 Oběd, osobní hygiena
13.00 – 14.30 Odpočinek dětí, klidový režim, individuální práce s dětmi, které mají nižší potřebu spánku. Vyzvedávání dětí po obědě od 13.00 do 13.15 hodin
14.30 – 15.00 Osobní hygiena, svačina
15.00 – 17.00 Řízené odpolední činnosti, volné hry, pobyt na zahradě. Vyzvedávání dětí od 15.00 do 17.00 hodin