Koncepce MŠ

Koncepce naší mateřské školy vychází z faktu, že předškolní období je z hlediska každého dítěte mimořádné a neopakovatelné. Představuje etapu utváření budoucí osobnosti člověka ve smyslu rozvoje jeho psychických a fyzických předpokladů. Pro většinu dětí je mateřská škola prvním kontaktem s větší skupinou dětí a přechod do mateřské školy z domácího prostředí by měl být nenásilnou formou doplnění rodinné výchovy jako první stupeň celoživotního vzdělávacího procesu.

Vzhledem k tomu, že pro dítě předškolního věku je velmi důležité, jak se v mateřské škole cítí, neboť pozitivní životní zkušenost, kterou dítě v útlém věku získá, je plnohodnotně nenahraditelná, jsou v mateřské škole samozřejmostí adaptační postupy s cílem postupného přivykání dětí na nové prostředí. Děti by měly být během dne v pohodě a cítit se bezpečně. Proto by se pro děti měl stát každý den prožitý v mateřské škole radostnou událostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů do života.