LETNÍ PROVOZ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 proběhne od 1.7.-12.7.2024 v MŠ Hovorčovice a od 19.8.-30.08.2024 MŠ Předboj.

Kdo z rodičů bude mít zájem o letní provoz, bude se moci zapsat do listiny ve třídách v MŠ v termínu od 1. 5. 2024 do 31. 5. 2024. Na pozdější přihlášení nebude brán ohled.

 • Příchod dětí do MŠ je možný ráno od 7.00 do 8.30 hodin
 • Odchod dětí po obědě je možný ve 13.00 – 13.15 hodin
 • Odchody dětí po obědě se hlásí při příchodu paní učitelce.
 • Odchod dětí odpoledne je možný kdykoliv 15 – 17 hodin.
 • Po předchozí dohodě je možný i příchod a odchod v jinou než stanovenou dobu (například návštěva lékaře).
 • Rodiče předávají děti přímo paní učitelce a při odchodu si je opět od ní berou, nepouští děti nikdy samotné, důležitý je oční kontakt!
 • V případě onemocnění je dítě omluveno písemnou formou (LYFLE aplikace). Rodiče z partnerských školek emailovou zprávou nebo SMS zprávou.
 • Odhlášení stravy na následující den lze nejpozději do 12 hodin předchozího pracovního dne (LYFLE aplikace). Rodiče z partnerských školek emailovou zprávou nebo SMS zprávou.
 • V případě náhlého onemocnění, je možno vyzvednout stravu, kterou již bohužel nejde ve stejný den odhlásit, v 11.45 – 12.15 hodin
 • Informace pro rodiče jsou sdělovány prostřednictvím LYFLE aplikaceRodičům z partnerských školek emailovou zprávou nebo SMS zprávou.
 • Rodiče mají povinnost vodit do MŠ děti zdravé a hlásit jakoukoliv infekční nemoc.