• Příchod dětí do MŠ je možný ráno od 7.00 do 8.30 hodin
  • Odchod dětí po obědě je možný ve 13.00 – 13.15 hodin
  • Odchody dětí po obědě se hlásí při příchodu paní učitelce.
  • Odchod dětí odpoledne je možný kdykoliv 15 – 17 hodin.
  • Po předchozí dohodě je možný i příchod a odchod v jinou než stanovenou dobu (například návštěva lékaře).
  • Rodiče předávají děti přímo paní učitelce a při odchodu si je opět od ní berou, nepouští děti nikdy samotné, důležitý je oční kontakt!
  • V případě onemocnění je dítě omluveno písemnou formou (LYFLE aplikace). Rodiče z partnerských školek emailovou zprávou nebo SMS zprávou.
  • Odhlášení stravy na následující den lze nejpozději do 12 hodin předchozího pracovního dne (LYFLE aplikace). Rodiče z partnerských školek emailovou zprávou nebo SMS zprávou.
  • V případě náhlého onemocnění, je možno vyzvednout stravu, kterou již bohužel nejde ve stejný den odhlásit, v 11.45 – 12.15 hodin
  • Informace pro rodiče jsou sdělovány prostřednictvím LYFLE aplikaceRodičům z partnerských školek emailovou zprávou nebo SMS zprávou.
  • Rodiče mají povinnost vodit do MŠ děti zdravé a hlásit jakoukoliv infekční nemoc.