Organizace školního roku 2023/2024

Provoz v mateřských školách ve školním roce 2023/2024 

Provozní doba : 7:00 h – 17:00 h

Příchody dětí do MŠ: od 7:00 h do 8:30 h – potom se MŠ uzamyká

Vyzvedávání dětí: po obědě 13:00 h – 13:15 h, odpoledne od 15:00 h

Omluvy dětí a odhlašování obědů: přes aplikaci Lyfle, obědy nejpozději do 12 h

 • zahájení: pátek 1. září 2023
 • konec 1. pololetí: středa 31. ledna 2024
 • konec 2. pololetí: pátek 28. června 2024
 • zahájení dalšího školního roku: pondělí 2. září 2024
Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na čtvrtek 26. října a pátek
27. října 2023. – V MŠ omezený provoz.


Vánoční prázdniny začínají v sobotu 23. prosince 2023 a končí v
úterý 1. ledna 2024. Provoz začne ve úterý 2. ledna 2024.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy
stanoveny takto:
19. 2. – 25. 2. 2024

Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ,
Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever,
Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín

Velký pátek 29. března 2024.

Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června
2024.

Hlavní prázdniny trvají od 29. června 2024 do 1. září 2024.

Vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září
2024

Konec letního času: 29.10.2023

Začátek letního času: 31.3.2024

Den otevřených dveří v MŠ : 10.04.2024

Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního
roku se koná v období od 2.května do 16. května. Termín a místo
zápisu stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem a
zveřejní je způsobem v místě obvyklým.

Svátky a přerušení provozu školního roku 

 • Den české státnosti:  28. září 2023 – čtvrtek
 • Den vzniku samostatného československého státu:  28. října 2023 – sobota
 • Den boje za svobodu a demokracii: 17. listopadu 2023 – pátek
 • Přerušení provozu o vánočních prázdninách: sobota 23. prosince 2023 – úterý 2. ledna 2024
 • Částečné omezení provozu o jarních prázdninách: pondělí 19. února – pátek 23. února 2024
 • Velký pátek:  29. března 2024 – pátek
 • Velikonoční pondělí: 1. dubna 2024 – pondělí
 • Svátek práce: 1. května 2024 – středa
 • Den vítězství:  8. května 2024 – středa
 • Přerušení provozu o letních prázdninách:  1. července 2024 – 16.08.2024