Děti mají dostatek volnosti a osobní svobody. Musí se ale také učit  dodržovat pravidla společného soužití. Pravidla tu nejsou proto, aby dětem brala osobní svobodu, ale aby vymezovala, kam až mohou ve svém chování zajít a co ještě mohou dělat a naopak, co už není přijatelné a druhým by mohlo škodit a být nepříjemné.

  • Chováme se tak, abychom nikomu neublížili.
  • Nabízíme pomoc tomu, kdo ji potřebuje.
  • Zdravíme se s paní učitelkou a s dětmi při příchodu i odchodu.
  • Šetrně zacházíme s hračkami a ukládáme je na své místo.
  • Nerušíme druhé při práci.
  • Neničíme, co vytvořil druhý.
  • Umíme čarovat s kouzelnými slovíčky „prosím“ a „děkuji“.
  • Neděláme zbytečný hluk, domlouváme se klidným hlasem.
  • Nemluvíme hrubě – jsme slušné děti.