Příchod dětí do MŠ je možný ráno do 8.30 hodin. Poté se zamyká MŠ.

 • Odchod dětí po obědě je možný ve 13 – 13.15 hodin.
 • Odchod dětí odpoledne je možný kdykoliv v 15 – 17 hodin.
 • Odchody dětí po obědě a v jinou dobu, než odpoledne od 15 hodin, se hlásí paní učitelce.
 • Po předchozí dohodě je možný, v některých případech (například návštěva lékaře), i odchod a příchod v jinou než stanovenou dobu.
 • Rodiče předávají děti přímo paní učitelce a při odchodu si je opět od ní berou, nepouští děti samotné (důležitý je oční kontakt)!
 • V případě onemocnění je dítě omluveno písemnou formou – aplikace LYFLE.
 • Odhlášení stravy na následující den lze do 12 hodin předchozího pracovního dne.
 • V případě náhlého onemocnění, je možno vyzvednout oběd, který již bohužel nejde ve stejný den odhlásit, v 12.00 – 12.15 hodin.
 •  Rodiče mají povinnost vodit do MŠ děti zdravé a hlásit jakoukoliv infekční nemoc.
 • Informace pro rodiče jsou sdělovány prostřednictvím nástěnky u branky MŠ, na webových stránkách MŠ a aplikací LYFLE.
 • Během oběda a svačin nezvoňte, prosím, děti přestávají jíst. Dopřejte jim čas a klid, než dojedí a paní učitelka Vám dítě předá.