Škola bruslení probíhá v měsících lednu až březnu ve spolupráci

se zimním stadionem v Neratovicích.