Školní rok 2023/2024

Škola plavání  probíhá v měsících dubnu až červnu ve spolupráci

s plaveckým stadionem v Neratovicích. Plavání je určené pro SOVIČKY.