Škola plavání probíhá v měsících dubnu až červnu ve spolupráci

s plaveckým stadionem v Neratovicích