Školné 900 Kč měsíčně 
Stravné 1360 Kč měsíčně /3 -6 let
1580 Kč měsíčně /nad sedm let věku

Číslo účtu pro platbu školného i stravného:        107 – 728 080 277 / 0100

Částky pro školné a stravné se platí zvlášť, pod přiděleným variabilním symbolem.