Školné900 Kč měsíčně 
Stravné1260 Kč měsíčně
1491 Kč měsíčně nad sedm let věku

Číslo účtu pro platbu školného i stravného:        107 – 728 080 277 / 0100

Částky pro školné a stravné se platí zvlášť, pod přiděleným variabilním symbolem.