Třída „SOVIČKY“ je určena zpravidla pro děti  5 – 6 leté.

Školní rok 2023/2024:
učitelka: Bc. Ingrid Wintersteiner
učitelka:  Jolana Kudláčková

asistentka : Dana Maričáková

SOVIČKY – tato třída i její šatna se nachází v krajní části budovy mateřské školy. Třída je přizpůsobena předškolákům a připravujeme se na vstup do první třídy. Stejně tak i veškerý nábytek a vybavení třídy odpovídá uvedené věkové skupině.  K dispozici mají naši předškoláci různé didaktické pomůcky, stavebnice, hračky, knížky. Ve třídě se nachází interaktivní tabule. Na nástěnkách v šatně třídy jsou k dispozici informace o tom, s čím se naši předškoláci v mateřské škole seznamují a jak pracují. Jejich práce jsou vystavovány a průběžně obměňovány.

Pracujeme se sešity MÍNA A MAXÍK se těší do školy. Rádi se účastníme vystoupení pro Obec Předboj.