ČAROVÁNÍ S BARVOU

Úkolem kroužku je zdokonalit jemnou motoriku, vytvářet nejrůznější dílka a při tom poznávat různé výtvarné techniky. Seznámíme se například s malbou, kresbou, malováním na sklo, výrobou nejrůznějších koláží, aj. Dítě si rozšíří možnosti výtvarného vyžití a projevu. Cílem kroužku je podpořit zdravé tvůrčí sebevědomí dítěte a umění prožívat radost a hrdost z dosažených výsledků.

Děti na kroužek potřebují pouze triko v dospělé velikosti, které zabrání ušpinění celého oděvu.

Věk 3 – 7 let

AEROBIC PRO DĚTI

Cvičení aerobiku dětem zlepšuje kondičku, vytrvalost a výkonnost. Aerobik zároveň znamená nabídnout dětem dobrý základ všestrannosti pro jiné sporty. Cvičební lekce, které spojují aerobik a tanec s moderní hudbou se skládá z úvodního zahřátí a lehkého protažení. Dále navazuje blok aerobní choreografie, posilovací cviky a závěrečné protažení (spojené se zlepšováním flexibility). Kroužek je zaměřen zejména na všestrannou sportovní přípravu, rozvoj schopností a dovedností, správné držení těla, vnímání hudby a rytmu. 

Věk 3 – 7 let

ŽIVÁ ANGLIČTINA

V MŠ Předboj angličtinu učíme už několikátým  rokem. Kromě toho učíme také několik let v ZŠ Líbeznice, kde je možné na kroužky z MŠ navázat. V kurzech mluvíme s dětmi stále anglicky. Klademe důraz na to, aby děti od samého počátku mluvily ve větách a učily se používat praktický jazyk – požádat si o to, co potřebují, poděkovat, pozdravit. Naše kurzy jsou mozaikou rychle se měnících aktivit, které děti baví a učí jazyk přirozenou formou.

Kroužek je vhodný i pro nejmenší děti, v nabídce máme 3 na sebe navazující úrovně kurzu Playtime (Oxford University Press). Děti mají k dispozici poslechový materiál. Rodiče potom dostávají každý měsíc instrukce k poslechu a informace o pokrocích dětí.

Věk 3 – 7 let 

ANDĚLKY

Tancování v tomto kroužku je zaměřeno na rozvoj tanečních, pohybových a rytmických schopností dětí. Děti se učí správnému držení těla, vnímání rytmu a hudby. Postupně se učí jednoduché prvky a choreografie, u starších dětí i složitější sestavy s baletními prvky či prvky moderních tanců. Lektorka využívá známých lidových a dětských písniček k navození radostné atmosféry a chuti se koordinovaně hýbat. Vždy na konci pololetí pořádáme ukázkové hodiny pro rodiče, kde si děti vyzkouší vystoupení před obecenstvem a vy zároveň uvidíte, co se děti naučily.

Věk 3 – 6 let