Za celý kolektiv mateřské školy přejeme všem dětem, aby se jim v naší mateřské škole líbilo a zážitky si dlouho uchovaly ve vzpomínkách.

Zřizovatelem mateřské školy Předboj je obec Předboj.

Zaměstnanci mateřské školy:

Ředitelka MŠ: Lic. Andrea Mimra Baránková

Pedagogové :

Bc. Agáta Mikyšková

Adéla Volprechtová

Gabriela Hrušťaková

Jolana Kudláčková

Bc. Ingrid Wintersteiner

Asistentka pedagoga: Dana Maričáková

Stravování: Martina Šochová

Uklízečka: Martina Maixnerová

Pověřenec pro ochranu osobních údajů –  Mgr. Alice Semiánová, DiS

Mateřská škola má tři třídy:

Berušky – tuto třídu navštěvují děti ve věku 3 -4 let.

Včeličky – tuto třídu navštěvují děti ve věku 4 – 5 let.

Sovičky –  tuto třídu navštěvuji děti ve věku 5 – 7 let ( předškoláci, odklad).

Program naší mateřské školy vychází z Rámcového vzdělávacího programu (RVP) pro předškolní vzdělávání a je popsán v aktuálním dokumentu školy ŠVP –  Školní vzdělávací program. ŠVP je k dispozici na našich stránkách a v šatnách mateřské školy na nahlédnutí.

Mateřská škola je denně v provozu od 7:00 – 17:00 h. Do mateřské školy jsou přijímány děti od 3 let do 7 let, která splňují kritéria zápisu. Součástí mateřské školy je výdejna jídla. Stravu zajišťuje externí firma, která i sestavuje jídelníček. Stravu odhlašujeme přes aplikaci LYFLE do 12 h.

Třídy mateřské školy jsou prostorné, vybavené nábytkem dle věku dětí, didaktickými pomůckami, stavebnicemi, hudebními nástroji, edukativními hračkami. V rámci třídy se děti zároveň stravují. Během celého pobytu v mateřské škole je pro děti k dispozici pitný režim ( čistá voda ). V každé třídě jsou skleničky. Děti si nenosí své plastové láhve.

Děti potřebují do školy dostatek oblečení dle aktuálního počasí ( vše řádně podepsáno). Do třídy potřebují pevnou obuv – papuče. V zimním období dbát na řádné a teplé oblečení. Chodíme ven za každého počasí. Prosím, nedávejte dětem prstové rukavice!!

V naší mateřské škole si můžete dle zájmu vybrat z nabídky kroužků : Čarování s barvou, Cvičení pro děti, výuka AJ, Rytmika – tanečky.

Na rok 2024 se pokusíme zajistit pro starší děti i školu v přírodě.