TBD

provoz

prijem deti

odchod deti

Vybavení deti (vse podapsane)

Absence

Ruzne